05.03.2015

 

05.03.2015

04.03.2015

 

04.03.2015

04.03.2015

02.03.2015r.

S T A N O W I S K O
 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2015r. w sprawie rejestracji Statutu PZD.
 
 

02.03.2015R.

S T A N O W I S K O
 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

02.03.2015R.

STANOWISKO
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2015r. w sprawie obrony warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych.
 

02.03.2015

26 lutego 2015 roku na XXV posiedzeniu Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę w sprawie skierowania do konsultacji projektu regulaminu ROD. Konsultacje zostaną przeprowadzone z OZ, Zarządami ROD i działkowcami. Projekt regulaminu ROD znajduje się w załączonym pliku.

 

02.03.2015

02.03.2015

02.03.2015

02.03.2015

26.02.2015

Biuletyny PZD


Działkowiec

 

Nazwa użytkownika