Adres Okręgowego Zarządu :
 
54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4
Telefon/fax :  71 354-41-60  i  71 354-41-62  Fax wew.27
e-mail sekretariat :  gk-op-pzd@o2.pl

strona internetowa :  www.ozpzd-wroclaw.pl
 
BPS III Oddział we Wrocławiu: 35 1930 1406 2012 1200 4267 0001  Fundusz Statutowy
(partycypacja)

BPS III Oddział we Wrocławiu: 16 1930 1376 2200 0228 5425 0003  Fundusz Oświatowy
( wpłata podwyższonej opłaty ogrodowej od nowych działkowców)
Siedzibą okręgowych organów Związku jest Okręgowy Dom Działkowca, który znajduje się we Wrocławiu, przy ul. Starogroblowej 4 (dzielnica Stare Miasto przedłużenie ulicy Długiej). W ODD mieści się Biuro Okręgowego Zarządu, którym kieruje Prezes OZ – mgr Janusz Moszkowski.
 
Biuro Okręgowego Zarządu stanowią :
 
mgr inż. Ewa Gaicka -  Dyrektor Biura OZ wew. 21
Pn-Pt 8.00-16.00
mgr Bożena Każura  - Główny Księgowy e-mail : op-pzd@o2.pl wew.26                                     
Pn-Pt   8.00-16.00   
Gabriela Kołodziej -St.Inspektor ds. Administr.-Organ. e-mail : gk-op-pzd@o2.pl wew. 21           
Pn -Pt   8.00-16.00
Julita Musiał   - St. Księgowy – Kasjer e-mail : op-pzd@o2.pl wew. 26                                   
 Pn - Pt  9.00 - 15.00 
mgr Jolanta Żmijewska-Siadak- Radca Prawny e-mail : ozwroclaw-prawnik@o2.pl wew.28   
Pn - Pt 10.00 - 16.00
mgr Joanna  Hołyńska - Inspektor Terenowo-Prawny e-mail : jh-op-pzd@o2.pl wew. 24
Pn - Pt  08.00-16.00
mgr inż. Anna  Melska- Instruktor ds. Ogrodniczych  e-mail : ozwroclaw-szkolenia@o2.pl  wew.23
Pn-Pt 10.00 - 16.00
W Okręgowym Domu Działkowca znajduje się Okręgowy Ośrodek Szkolenia. 


Aktualny skład Okręgowego Zarządu we Wrocławiu:
Prezydium Okręgowego Zarządu
 
1.   Moszkowski Janusz             -          Prezes
2.   Korolczuk Barbara               -          I Wiceprezes
3.   Karpiński Jerzy                    -          Wiceprezes
4.   Pacanowski  Karol               -          Sekretarz
5.   Knapek Zbigniew                 -         Skarbnik
6.   Cegielska Bożena               -           Członek
7.   Lech Władysława                -          Członek
8.   Warych Czesław                  -          Członek
 
Pozostali członkowie Okręgowego Zarządu
 

1.   Ankowitsch Bożena

2.   Choinka Mieczysław
3.   Cybulski Henryk
4.   Gabryś Teresa
5.   Gaicka Ewa
6.   Grabczak Roman
7.   Gruszewska Janina
8.   Grzelka Ryszard
9.   Kałdunek Krystyna

10. Karaś Jerzy

11. Karbowski Mieczysław
12. Kmiecik Władysława
13. Kopacka Henryka
14. Krzykawiak-Wolańska Janina
15. Kucharzak Bogdan
16. Minko Tadeusz
17. Netczuk Tadeusz

18. Panek Danuta
19. Przychodna Krystyna

20. Ptak Maria

21. Pudełko Ryszard

22. Rak Zdzisław

23. Skrzypczak Zbigniew

24. Stankiewicz Witold

25. Szajneman Ewa
26. Szmaj Franciszek
27. Trzak Barbara

28  Watras Zdzisław

29. Wojciechowski Stefan

30. Zięba Jan

Okręgowa Komisja Rewizyjna :
 
1. Zofia Zielińska                  -    Przewodniczący
2. Mularczyk Bronisława      -    Z-ca Przewodniczącego
3. Chromów Marek               -    Sekretarz
4. Kaszuba Elżbieta               -    Członek
5. Mamzerowska Pelagia      -    Członek
6. Mikołajczak Leonard        -    Członek
7. Ryndak Jerzy                    -    Członek
8. Szutkowska Halina           -    Członek