Adres Okręgowego Zarządu :
 
54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4
Telefon/fax :  71 354-41-60  i  71 354-41-62  Fax wew.27
e-mail sekretariat :  gk-op-pzd@o2.pl

strona internetowa :  www.ozpzd-wroclaw.pl
 
BPS III Oddział we Wrocławiu: 35 1930 1406 2012 1200 4267 0001  Fundusz Statutowy
(partycypacja)

BPS III Oddział we Wrocławiu: 16 1930 1376 2200 0228 5425 0003  Fundusz Oświatowy
( wpłata podwyższonej opłaty ogrodowej od nowych działkowców)
Siedzibą okręgowych organów Związku jest Okręgowy Dom Działkowca, który znajduje się we Wrocławiu, przy ul. Starogroblowej 4 (dzielnica Stare Miasto przedłużenie ulicy Długiej). W ODD mieści się Biuro Okręgowego Zarządu, którym kieruje Prezes OZ – mgr Janusz Moszkowski.
 
Biuro Okręgowego Zarządu stanowią :
 
mgr inż. Ewa Gaicka -  Dyrektor Biura OZ wew. 21 Pn-Pt 8.00-16.00
mgr Bożena Każura  - Główny Księgowy e-mail : op-pzd@o2.pl wew.26                                     
Pn-Pt   8.00-16.00   
Gabriela Kołodziej -St.Inspektor ds. Administr.-Organ. e-mail : gk-op-pzd@o2.pl wew. 21           
Pn -Pt   8.00-16.00
Julita Musiał   - St. Księgowy – Kasjer e-mail : op-pzd@o2.pl wew. 26                                   
  Pn - Pt  9.00 - 15.00 
mgr Jolanta Żmijewska-Siadak- Radca Prawny e-mail : ozwroclaw-prawnik@o2.pl wew.28   
Pn - Pt 10.00 - 16.00
mgr Emanuela  Tracz - Inspektor ds. Terenowo-Prawnych : e-mail : et-op-pzd@o2.pl  wew. 24
Pn - Pt 8.00 - 16.00
mgr inż. Anna  Melska- Instruktor ds. Ogrodniczych  e-mai l: ozwroclaw-szkolenia@o2.pl  wew.23
Pn-Pt 10.00 - 16.00
W Okręgowym Domu Działkowca znajduje się Okręgowy Ośrodek Szkolenia. 


Aktualny skład Okręgowego Zarządu we Wrocławiu:
Prezydium Okręgowego Zarządu
 
1.   Moszkowski Janusz             -          Prezes
2.   Korolczuk Barbara               -          I Wiceprezes
3.   Karpiński Jerzy                    -          Wiceprezes
4.   Pacanowski  Karol               -          Sekretarz
5.   Knapek Zbigniew                 -          Skarbnik
6.   Cegielska Bożena               -          Członek
7.   Lech Władysława                -          Członek
8.   Warych Czesław                  -          Członek
 
Pozostali członkowie Okręgowego Zarządu
 

1.   Ankowitsch Bożena

2.   Choinka Mieczysław
3.   Cybulski Henryk
4.   Gabryś Teresa
5.   Grabczak Roman
6.   Gruszewska Janina
7.   Grzelka Ryszard
8.   Krystyna Kałdunek
9.   Karaś Jerzy

10. Karbowski Mieczysław
11. Kmiecik Władysława
12. Kopacka Henryka
13. Krzykawiak-Wolańska Janina
14. Kucharzak Bogdan
15. Minko Tadeusz
16. Netczuk Tadeusz

17. Panek Danuta
18. Pikur Andrzej

19. Przychodna Krystyna
20. Ptak  Maria
21. Rak Zdzisław

22. Skrzypczak Zbigniew
23. Stankiewicz Witold
24. Szajneman Ewa
25. Szmaj Franciszek

26. Watras Zdzisław

27. Wojciechowski Stefan
28. Zięba Jan
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna :
 
1. Zofia Zielińska                  -    Przewodniczący
2. Mularczyk Bronisława      -    Z-ca Przewodniczącego
3. Chromów Marek               -    Sekretarz
4. Kaszuba Elżbieta               -    Członek
5. Mamzerowska Pelagia      -    Członek
6. Mikołajczak Leonard        -    Członek
7. Ryndak Jerzy                    -    Członek
8. Szutkowska Halina           -    Członek