STANOWISKO
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej Rodzinnych Ogrodów Działkowych "JUBILAT"
w Jelczu Laskowicach w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "JUBILAT" w Jelczu Laskowicach z wielkim zadowoleniem 
przyjął projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Według opinii działkowców projekt ten
spełnia w pełni oczekiwania zainteresowanych osób, a jednocześnie odpowiada wymogom wyroku