05.10.2021

W dniu 30 września 2021r. we wszystkich okręgach odbyły się w trybie zdalnym Krajowe Dni Działkowca. We Wrocławiu miały one miejsce w sali konferencyjnej Okręgowego Domu Działkowca. 

        

We wspólnej, krajowej uroczystości uczestniczyli zaproszeni działacze Związku, jako że tegoroczna uroczystość poświęcona była Jubileuszowi 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. W uroczystości we Wrocławiu udział wzięło 41 działaczy w tym 35 osób, którym Prezes Związku nadał Medal 40-lecia PZD oraz przedstawiciele zarządów  ROD - laureaci i uczestnicy krajowego konkursu „ROD 40-LECIA PZD” oraz odznaczeni odznakami związkowymi. 

   

          

   Krajowe Dni Działkowca rozpoczęły się odegraniem hymnu państwowego i hymnu Związku, przywitaniem przez Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego uczestników uroczystości oraz wygłoszeniem przez Prezesa PZD przemówienia z okazji uroczystości. 

Podczas uroczystości nastąpiło uroczyste podzielenia chleba dożynkowego, który I Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu Pan Karol Pacanowski wręczył każdemu uczestnikowi uroczystości.

W trakcie Krajowych Dni Działkowca połączonych z Jubileuszem 40-lecia PZD Prezes Polskiego Związku Działkowców upoważnił Prezesów Okręgów do wręczenia Medali 40-lecia PZD. W związku z powyższym Prezes Okręgu Pan Janusz Moszkowski wręczył 35-ciu przybyłym na uroczystość działaczom okolicznościowy Dyplom oraz Medal Bene Meritus.

       

                                  

  Podczas uroczystości Krajowych Dni Działkowca ogłoszono również wyniki konkursu krajowego „Najpiękniejsza Działka w ROD”, w którym udział wzięli użytkownicy działki ogrodowej w ROD „Rezeda” we Wrocławiu oraz ROD „Niskie Łąki” w Miliczu. Ogłoszono również wyniki konkursu krajowego „ROD 40-lecia PZD” w którym udział wzięło 5 ogrodów z Okręgu we Wrocławiu. Z dumą należy podkreślić, że ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach został laureatem ww. konkursu, a ROD „Frezja” we Wrocławiu i ROD „Pod Dębami” w Miliczu zdobyły zaszczytne wyróżnienie. Prezes Okręgowego Zarządu wręczył przybyłym na uroczystość puchary i dyplomy oraz poinformował o nagrodach finansowych. Pozostałe dwa ogrody- ROD „Rezeda” i ROD „Zdrówko” we Wrocławiu otrzymały Dyplom uczestnika konkursu.

                                         

         W dalszej części uroczystości Pan Janusz Moszkowski – Prezes Okręgu – wręczył odznaczenia związkowe „Za Zasługi dla PZD” oraz złote odznaki „Zasłużony Działkowiec”.

       

          

         Po części oficjalnej i wręczeniu odznaczeń i pucharów nadszedł czas na wystąpienia uczestników uroczystości. W swoich wystąpieniach podkreślili ogromne znaczenie ROD i działek dla społeczeństwa, podkreślili korzyści wynikające z uprawy działki i zalety przebywania w ogrodach oraz możliwości aktywnej, społecznej działalności w organach Związku. Na ten ostatni akcent zwracali uwagę najstarsi zasłużeni działacze PZD, jak np. Pan Włodzimierz Kaucz, który w niedługim czasie obchodzić będzie 93 urodziny.

Na zakończenie obchodów Krajowych Dni Działkowca nastąpiło podzielenie okazałego tortu z okazji Jubileuszu 40-Lecia PZD i wręczenia go każdemu uczestnikowi uroczystości. 

        Prezes PZD podziękował wszystkim działaczom Związku za dotychczasowe zaangażowanie, życząc wszystkim dalszej,  owocnej pracy na rzecz Związku i ogrodów działkowych oraz dobrego zdrowia.

 

Dyrektor Biura OZ 

mgr inż. Ewa Gaicka 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie