PZD Okręgowy Zarząd we Wrocławiu
L.dz.  1905  /2022                                                                  Wrocław dnia, 02 czerwca 2022r.
           
ZARZĄDY ROD
MIASTA WROCŁAWIA
 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przedstawia poniżej harmonogram szkoleń dla nowych działkowców. Ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych miejsc skierowany na szkolenie działkowiec powinien odpowiednio wcześniej zapisać się telefonicznie, dzwoniąc do OZ PZD we Wrocławiu pod nr telefonu: 798-697-354. Brak zapisu telefonicznego wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenia z zakresu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013r., Statutu PZD, Regulaminu ROD, praw i obowiązków działkowca, zasad zagospodarowania działki i podstaw sadownictwa, warzywnictwa, nawożenia i ochrony roślin będą trwać około 160 minut w każdy dzień i odbędą się w Okręgowym Domu Działkowca we Wrocławiu przy  ul. Starogroblowej 4 (przedłużenie ul. Długiej) w następujących terminach:              
 
lp. MIESIĄC  ROK DZIEŃ TYGODNIA  
Godzina  rozpoczęcia szkolenia
      poniedziałek wtorek środa  
1. WRZESIEŃ 2022 12 13 14 brak miejsc
2. WRZESIEŃ 2022 26 27 28 brak miejsc
3. PAŹDZIERNIK 2022 10 11 12 brak miejsc
4. PAŹDZIERNIK 2022 24 25 26 brak miejsc
5. LISTOPAD 2022 7 8 9 brak miejsc
6. LISTOPAD 2022 14 15 16 brak miejsc  - zapraszamy w 2023r.

 

Mając na uwadze, że wystawione przez OZ PZD ŚWIADECTWO ukończenia kursu jest jednym z warunków zawarcia przez Zarząd Ogrodu umowy dzierżawy działkowej, oraz zatwierdzenia przez Zarząd ROD umowy przeniesienia praw do działki, prosimy zarządy ogrodów o kierowanie na szkolenie wszystkich ubiegających się o działkę w ogrodzie działkowym w roku 2022.

Koszty szkolenia kandydatów na działkowców ponosi Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu z Funduszu Oświatowego OZ, tworzonego z opłaty ogrodowej na Fundusz Oświatowy, pobieranej przez zarząd ROD. Opłata ta od 1.04.2022r. wynosi  200 zł z czego  40 zł pozostaje na Funduszu Oświatowym w ROD, a pozostałą kwotę należy przekazać na konto Funduszu Oświatowego Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z przeznaczeniem na roczną prenumeratę miesięcznika „Działkowiec” dla nowego działkowca, zgodnie z uchwałą KR PZD nr 6/III/2015 z dnia 01 X 2015r.

 

 

Prezes OZ PZD we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski

 

ZałącznikWielkość
Skierowanie na szkolenie 2022.doc41 KB

Warto odwiedzić


 

Logowanie