04.04.2022

 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców zwraca się do wszystkich zarządów ROD okręgu wrocławskiego o stanowczą interwencję w sprawie nielegalnego spalania odpadów i resztek roślinnych na terenie ROD. Zgodnie bowiem z zapisami §68 pkt 5 Regulaminu ROD, działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych.
Zdajemy sobie sprawę, że temat nielegalnego spalania resztek roślinnych jest trudny, niemiej jednak zgodnie z zapisami §42 Regulaminu ROD, działka musi być wyposażona w kompostownik, a działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.
Wobec powyższego Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu apeluje o interwencje, gdy istnieją przesłanki łamania Regulaminu ROD. Zarządy ROD powinny również w tym zakresie podjąć współpracę ze Strażą Miejską oraz Policją, w celu zapobiegania tworzenia nielegalnych ognisk na terenie ROD, jak również wywieszanie na tablicach ogłoszeń edukacyjnych informacji na temat wykorzystania resztek roślinnych w ogrodzie.
 
 
Dbajmy razem o nasze wspólne środowisko!

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie