W dniu 10 września 2022r. w sobotę na terenie ROD „Marzenie” we Wrocławiu miała miejsce z udziałem około 150 osób uroczystość Okręgowych Dni Działkowca.

 

        Na uroczystość przybyli liczni, zaproszeni działacze Związku w okręgu wrocławskim, w tym członkowie Okręgowej Rady PZD, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele zarządów ROD obchodzący jubileusze założenia ogrodu, członkowie zarządów, którzy uczestniczyli w okręgowym konkursie „ROD 2022 roku”, działkowcy, uczestnicy okręgowego konkursu „Wzorowa Działka 2022 roku”, zasłużeni działacze PZD odznaczeni złota odznaką „Zasłużony Działkowiec”.

 

        Gościem obchodów Okręgowych Dni Działkowca był Prezydent Wrocławia – Pan Jacek Sutryk. Uroczystość otworzył Prezes Okręgu – Pan Janusz Moszkowski witając dostojnego gościa oraz wszystkich zaproszonych działaczy Związku i działkowców. W swoim wystąpieniu Prezes Okręgu nawiązał do Jubileuszu 125 – lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, do pierwszego ogrodu z 1897r. pn. „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu. Wspomniał także o ogrodzie w Koźminie Wielkopolskim, którego początki w postaci poletek warzywnych sięgają 1823 roku. Prezes Okręgu nie omieszkał również zaznaczyć, że i w okręgu wrocławskim mamy ogrody sięgające początków XX wieku, w szczególności we Wrocławiu, które zbliżają się do 100 lecia swojego istnienia. Stwierdził, że ogrody działkowe w Okręgu stale się rozwijają, budując brakującą infrastrukturę oraz modernizując ją lub remontując, by dalej dobrze służyła rodzinom działkowców. Zwrócił w szczególności uwagę na ogromną dynamikę inwestycyjną w ogrodach w ostatnich latach. Jest w tym duża zasługa Prezydenta Wrocławia, który wsparł rozwój wrocławskich ogrodów działkowych w latach 2019-2022 kwotą 1 mln. 870 tyś. zł. Wsparcia finansowego ogrodom udzieliły także pozostałe gminy okręgu. Za tę ogromną pomoc w realizacji innych zadań Prezes Okręgu serdecznie podziękował Prezydentowi Wrocławia, wręczając Mu w imieniu Okręgowego Zarządu dedykowane Srebrne Pióro. Prezydent Wrocławia Pan Jacek Sutryk dziękując za zaproszenie i wyróżnienie potwierdził nieustające wsparcie i pomoc wrocławskim rodzinnym ogrodom działkowym oraz powstanie nowego ogrodu działkowego.

       W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie 10 ogrodom działkowym pucharów jubileuszowych i dyplomów, ufundowanych i przyznanych przez Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego. Wśród uhonorowanych ogrodów znalazły się ogrody obchodzące Jubileusz 75 lecia, tj. ROD „Radość” i „Obrońca” we Wrocławiu oraz ROD „Róża” i „Kolejarz” w Oleśnicy, a Jubileusz 70 – lecia obchodził ROD „Kamieńskiego” we Wrocławiu. Jubileusz 55 - lecia obchodził ROD „Nasza Wiosna” i ROD „Stokrotka” we Wrocławiu, 50 – lecia ROD „Związkowiec” we Wrocławiu, „Lotos” w Oleśnicy obchodził Jubileusz 40 – lecia, a ROD „Lotnik” we Wrocławiu 35 – lecia.

       Następnie Prezes Okręgu wręczył Pani Magdalenie Zyburze – długoletniej Prezes Zarządu ROD „Dolinka” we Wrocławiu Medal 40 – lecia PZD, przyznany przez Prezesa Polskiego Związku Działkowców. 

        I Wiceprezes Okręgu Pan Karol Pacanowski przedstawił wyniki Okręgowego Konkursu „ROD 2022 roku” i zaprosił do wystąpienia działaczy ogrodów, uczestników konkursu, w którym I miejsce zajął ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach, II miejsce zajęły ROD „Marzenie” w Górze i ROD „Raków” w Psarach, a III miejsce zajęły ROD „Relaks” w Górze i ROD „Mozajka” we Wrocławiu. Puchary, dyplomy, nagrody finansowe i upominki wręczył Prezes Okręgu wraz z I Wiceprezesem i Wiceprezesem Panią Ewą Gaicką. Dyplomy, nagrody finansowe i upominki wręczono także pozostałym ogrodom uczestniczącym w konkursie.

 

        Przedstawiając wyniki okręgowego konkursu „Wzorowa Działka 2022 roku”       I Wiceprezes zaprosił do wystąpienia działkowców, uczestników konkursu, w którym udział wzięły 22 działki. I miejsce zajęła działka z ROD „Pod Dębami” w Miliczu, II miejsce zajęła działka z ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach, a III miejsce zajęły działki z 6 ogrodów – ROD „Lotos” i „Róża” w Oleśnicy, „Mozajka” we Wrocławiu, „Marzenie” w Górze, „Raków” w Psarach oraz „Wytchnienie” we Wrocławiu. Laureatom i uczestnikom konkursu wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe. 

        Uroczystość Okręgowych Dni Działkowca była również okazją do wręczenia zasłużonym działaczom Związku złotych odznak „Zasłużony Działkowiec”. Odznakę tę wręczono 19 działaczom z ROD „Obrońca”, „Lotnik”, „Elektron” i „Radość” we Wrocławiu oraz ROD „Kolejarz” w Oleśnicy.

 

        Obchody Okręgowych Dni Działkowca zakończyły się poczęstunkiem z grillowych dań, które cieszyły się dużym powodzeniem.

 


 

Ewa Gaicka

Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie