L.dz. 3425 /2012             Wrocław, dnia 13 grudnia 2012r.
                             
                                                        Zarząd  ROD
                                                        Komisja Rewizyjna ROD
                                                        Komisja Rozjemcza ROD
                                                        we Wrocławiu
 
W nawiązaniu do ustaleń z narad z prezesami ROD i z przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych ROD oraz w nawiązaniu do pisma Okręgowego Zarządu z dnia 03 grudnia 2012r. L.dz. 3304/2012 w sprawie zbierania podpisów poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych , w oparciu o prowadzoną ewidencję przyjmowania list z podpisami stwierdzam, że zarówno członkowie Waszego Zarządu jak i Komisji statutowych nie dostarczyli jeszcze ani jednej listy z podpisami, a upłynął już miesiąc od zarejestrowania projektu ustawy i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przez Marszałek Sejmu RP. Pozostało nam niecałe 2- miesiące.
Sytuacja ta stwarza obawę i może znacznie utrudnić przyjecie, procedowanie i uchwalenie przez Sejm RP obywatelskiego projektu ustawy, tym bardziej, że Platforma Obywatelska przygotowuje projekt ustawy, który kładzie kres ogrodnictwu działkowemu w Polsce, szykuje zagładę ogrodów działkowych i społecznego ruchu ogrodnictwa działkowego (patrz pismo w tej sprawie).
Informując o powyższym proszę w imieniu wszystkich działkowców, członków ich rodzin i sympatyków ogrodnictwa działkowego o dołożeniu wszelkich możliwych działań, starań by również od Waszego Ogrodu zostały zebrane i dostarczone listy z podpisami. Dotychczas działacze, działkowcy, wolontariusze zebrali i dostarczyli około 30 tysięcy podpisów z okręgu wrocławskiego. Brak jest podpisów z rejonu Waszego działania. Przypomnę, że podpisy zbieramy głównie w miejscu zamieszkania, w osiedlach, w zakładach pracy oraz w innych miejscach gdzie grupują się mieszkańcy miasta.
Pamiętajmy, że również od nas zależy dalsze istnienie i rozwój ogrodnictwa działkowego. Nie pozwólmy by zniszczono ogrody działkowe, które budowaliśmy i rozwijamy za nasze pieniądze, naszym wysiłkiem. Nie pozwólmy by nam je odebrano i zlikwidowano. Dlatego tak ważna jest nasza aktywność i wsparcie całego społeczeństwa, w tym rodzin działkowców.
Zbierajmy podpisy, rozdajmy broszury, ulotki, plakaty – wykorzystajmy wszystkie możliwości działania.
Czekamy na podpisy.
 
                             Z poważaniem
                               mgr Janusz Moszkowski
                                  

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie