STANOWISKO
 
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” we Wrocławiu
z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie propozycji do projektu ustawy
o ogrodach działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej
 
 
 
              Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” we Wrocławiu na swoim plenarnym posiedzeniu, odbytym w dniu 29 grudnia 2012 roku, zapoznał się z propozycjami do projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych przygotowanymi przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierownictwem posła Stanisława Huskowskiego. Zarząd R.O.D. „Radość” we Wrocławiu stwierdza, że propozycje te jednoznacznie ujawniły kierunek dalszego działania Klubu Parlamentarnego PO w odniesieniu do przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce. W naszym rozumieniu propozycje te mają na celu rozbicie i osłabienie struktur organizacyjnych polskich działkowców, a następnie stopniową degradację i likwidację ogrodów działkowych. Ta złowieszcza perspektywa stanie się rzeczywistością z chwilą zakładanej likwidacji Polskiego Związku Działkowców, przejęcia majątku tego związku, a tym samym zniesienia wszelkiej ochrony prawnej rodzinnych ogrodów działkowych i samych działkowców.
             
             Przewidywane obciążenia działkowców podatkami gruntowymi i od nieruchomości, czy też opłatami dzierżawnymi sprawią, że koszty użytkowania działek będą wielokrotnie wyższe od obecnych i że działkowcy wskutek tej przyczyny stopniowo zaczną porzucać działki. Grozę tej sytuacji powiększa propozycja obowiązkowej rekultywacji terenu przez działkowców z chwilą zwracania działek do gmin w wyniku zaistnienia takiego nakazu. Nie mówi się przy tym nic o jakichkolwiek odszkodowaniach dla działkowców w sytuacji zabrania im działek, ani też o przydzieleniu im ewentualnych terenów zamiennych. Propozycje posłów PO generalnie eliminują wszystkie dotychczasowe zasadnicze prawa działkowców w tym zakresie i godzą w najuboższe warstwy naszego społeczeństwa, głównie w emerytów i rencistów. Będzie to dla nich sytuacja nie do przyjęcia. Wszystko to, w naszym przekonaniu jest sprzeczne z dotychczasowymi zapewnieniami PO, że działkowcy nie będą skrzywdzeni. Wręcz odwrotnie nasuwa się wniosek, że stanie się to rzeczywistością, że w majestacie prawa zamierza się wprowadzić ustawę sankcjonującą bezprawie i niesprawiedliwość, zabór mienia milionowej rzeszy obywateli naszego Państwa. Takie metody stosowane były w systemach totalitarnych i nie powinny mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Na takie poczynania naszego rządu oraz Sejmu RP nigdy nie wyrazimy naszej aprobaty!
         Tak więc nie zgadzamy się z treścią wspomnianego zestawu propozycji posłów PO i w pełni solidaryzujemy się z odpowiednimi stanowiskami w tej sprawie wyrażonymi już przez:
 
  • Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu w dniu 17 grudnia 2012 roku,
  • oraz Krajową Radę PZD w dniu 20 grudnia 2012 roku;
 
i wnosimy o zaprzestanie prac nad omawianymi propozycjami ustawodawczymi posłów PO, które w naszym przekonaniu są sprzeczne z Konstytucją RP oraz z zasadą opiekuńczej roli Państwa wobec najuboższych warstw społeczeństwa, określoną w tej Konstytucji.
 
 
 
Sekretarz                      Wiceprezes           Prezes
Zarządu ROD                 Zarządu ROD         Zarządu ROD   
 
Maciej Skórzyński         Jerzy Hachuła        Jerzy Karpiński
 
 
 
 
Przewodniczący                Wiceprezes             Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej ROD     Zarządu ROD           Komisji Rozjemczej ROD
 
Jochen Kieschnick             Władysław Lepka      Zygmunt Krschka
 
 
 
        
oraz Członkowie Zarządu: 
 
- Weronika Nowicka – Skarbnik                           - Eugeniusz Ostrowski
- Sylwester Szymczak                                         - Jan Mazanek
- Czesław Kempa                                                - Zygmunt Sutkowski 
- Zofia Górska                                                     - Katarzyna Rusiniak 
 
 
 
 
Otrzymują:
 
- Pan Bronisław Komorowski – Prezydent RP
- Pan Donald Tusk – Premier RP
- Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz
- Marszałek Senatu Pan Bogdan Borusewicz
- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO
- Klub Parlamentarny SLD
- Klub Parlamentarny PSL
- Klub Parlamentarny „Ruch Palikowa”
- Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
- Klub Parlamentarny „Solidarna Polska”
- KR PZD Warszawa;
- OZ PZD we Wrocławiu;

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie