Rok 2012 obfitował w ważne dla działkowców wydarzenia. Poniżej prezentujemy najwazniejsze z nich.
 

Styczeń
 • Rok 2012 rokiem modernizacji działek w ROD – Wprowadzenie programu w życie miało na celu szybkie doprowadzenie stanu zagospodarowania działek do wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego i wizerunkowego. W wielu ogrodach udało osiągnąć się ten cel (czytaj więcej).
 • „Album projektów zagospodarowania działek w ROD” – Po raz pierwszy od dziesiątków lat opracowany i wydany został album, zawierający 53 projekty zagospodarowania różnych działek: wypoczynkowych i uprawowych, położonych w miastach i na obrzeżach, o dużej i małej powierzchni. W albumie znalazły się projekty działek w bardzo różnych stylach, zaczynając od śródziemnomorskiego, poprzez romantyczny, nowoczesny, kończąc na feng shui. Album polecamy szczególnie tym, którzy nie mają pomysłu na zagospodarowanie swojego ogrodu lub pragną go zmodernizować (czytaj więcej).
 • Powołano Komisję Problemową ds. Nowelizacji Regulaminu ROD – nowelizacja regulaminu była konieczna ze względu na przyjętą przez IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD uchwałę w sprawie zmiany Statutu Polskiego Związku Działkowców. Zmiany w Statucie pociągnęły za sobą konieczność aktualizacji niektórych punktów regulaminu. Dokonując nowelizacji komisja uwzględniła także wnioski napływające z Okręgów, RODów, a także od pojedynczych działkowców (czytaj więcej).
  
Luty
Listy Biura Międzynarodowego do Prezydenta RP Bronisław Komorowskiego i do władz centralnych – W liście członkowie Biura udzielili  poparcia PZD w walce o zachowanie ustawy o ROD, która gwarantuje prawa polskich działkowców, istnienia ogrodów działkowych oraz prawo do własnej, samorządnej i samodzielnej organizacji (czytaj  więcej)
Targi Gardenia 2012 - W dniach 24–26 luty w Poznaniu odbyły się Targi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu Gardenia 2012. Organizatorem imprezy były Międzynarodowe Targi Poznańskie, a patronat branżowy objął m.in. Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki (czytaj więcej).
 
Marzec
 • PZD na Zgromadzeniu Ogólnym w Luksemburgu - W dniach 9 i 10 marca br. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Polski Związek Działkowców reprezentował Wiceprezes KR PZD Wincenty Kulik (czytaj więcej).
 • „Apel IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD”  - pod koniec marca do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych wysłany został (w formie plakatu) apel o masowy udział w obronie swoich praw i ogrodów rodzinnych (czytaj więcej).
 • „Vademecum działkowca”- na rynek wydawniczy trafiła długo oczekiwana książka, która zawiera pełną i rzetelną, a przy tym bardzo przystępną wiedzę dotyczącą urządzania, zagospodarowania i użytkowania nowej działki oraz modernizacji działki istniejącej (czytaj więcej).
 • Nowy sklep internetowy - 31 marca 2012r. Wydawnictwo „działkowiec” uruchomiło sklep internetowy pod adresem www.dzialkowiecsklep.pl. W sklepie oprócz książek Wydawnictwa  można nabyć szeroką gamę produktów ogrodniczych: nasiona, nawozy, narzędzia do cięcia, drobne narzędzia do uprawy gleby, opryskiwacze, grzybnię grzybów uprawnych, a także produkty dla dzieci i wiele innych. Oferta produktów oferowanych w sklepie jest regularnie rozszerzana (czytaj więcej).
 • KR PZD nadała sztandar ROD "Na Wirażu" w Warszawie - Uroczystego wręczenia sztandaru dokonał w dniu 17.03.2012 r. Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki (czytaj więcej)
 • Pokazy cięcia w ROD - Pokazy odbywały się w wybranych ogrodach działkowych, tak aby większość działkowców (również z innych ogrodów) miała możliwość uczestniczenia w nich. Każdy pokaz prowadzony był przez profesjonalnego specjalistę lub odpowiednio przeszkolonego instruktora SSI. Pokaz składał się z części praktycznej i teoretycznej, tak aby uczestnicy poznali nie tylko technikę cięcia ale również znaczenie i potrzebę przeprowadzania  takich zabiegów (czytaj więcej).

 Kwiecień  

 • Apel Prezydium KR PZD do działkowców – „DZIAŁKOWCY! Walczcie o swoje prawa! Brońcie swojej ustawy!  Krajowa Rada PZD przypomniała, co w praktyce oznacza dla działkowców uchylenie najważniejszych zapisów o ROD. Wezwała także do konsekwentnej walki o ogrody (czytaj więcej)
 • Porady ogrodnicze - nowa zakładka na stronie internetowej KR PZD  Wraz z nadejściem nowego sezonu działkowego rozpoczęliśmy na naszej stronie internetowej cykl praktycznych porad ogrodniczych, które zamieszczane będą w zakładce AKTUALNOŚCI. Znajdą się tu cenne wskazówki jak dbać o działkę, żeby była ładna i funkcjonalna, a przebywanie na niej sprawiało nam radość i satysfakcję (czytaj więcej).
 • Dokonania Związku - nowa zakładka na stronie internetowej KR PZD -Na przestrzeni trzydziestu lat istnienia PZD miał miejsce szereg wydarzeń, które zasługują na przypomnienie (czytaj więcej).
 • W Bydgoszczy znów jest Swoboda - W dniu 21 kwietnia 2012r. bydgoscy działkowcy otrzymali nowy, odtworzony w miejsce po zlikwidowanym pod miejską inwestycję - budowy biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Rodzinny Ogród Działkowy „Swoboda” (czytaj więcej).
 •  
 Maj
 • Wejście w życie znowelizowanego Regulaminu ROD – W nowym Regulaminie  wprowadzono wiele nowych rozwiązań, w celu usprawnienia funkcjonowania ogrodów. Doprecyzowano m.in. zasady gospodarki kasowej w ogrodzie, możliwość nałożenia opłaty na osobę użytkującą działkę bez tytułu prawnego, dopuszczenie szamb na działkach w ogrodach miejskich, a także zdefiniowanie pojęcia osoby niepełnosprawnej ruchowo oraz wprowadzenia opłaty wodnej (czytaj więcej).
 •  Otwarcie ROD „30-lecia PZD” w Budach Strzyżnych - W Okręgu mazowieckim powstał kolejny rodzinny ogród działkowy, który jest efektem owocnej współpracy między Polskim Związkiem Działkowców, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. ROD „30-lecia PZD” został utworzony na terenie zamiennym, za częściowo zlikwidowane ogrody, które wykorzystane zostały pod budowę południowej obwodnicy Warszawy oraz przyszłe inwestycje (czytaj wiecej).

   

 • Wyznaczono  termin rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym – Informacja opublikowana została na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego (czytaj więcej).
 • "ABC ochrony roślin” - ukazała się niezwykle ważna dla wszystkich działkowców broszura z zaleceniami z ochrony roślin na działkach na lata 2012 – 2013. Broszura opracowana została przez wybitnych specjalistów z dziedziny ochrony roślin, tj. prof. Kazimierza Wiecha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, członka Kolegium redakcyjnego miesięcznika „działkowiec” oraz dr Romualda Górskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy od wielu lat współpracują z Krajową Radą PZD oraz Wydawnictwem „działkowiec” (czytaj więcej).
 •  „dzieło-działka” – wydana przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie publikacja jest efektem pracy kilkunastu badaczy różnych specjalności, którzy przez trzy lata spotykali się z działkowcami z Krakowa, Katowic i Wrocławia. W trakcie badań robili zdjęcia oraz  nagrywali rozmowy. Jednym z owoców tej pracy jest wspomniana książka. Znalazły się w niej eseje, artykuły naukowe i projekty artystyczne ukazujące rożne aspekty działkowego życia (czytaj więcej).
 • Działkowcy domagają się obiektywnego reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym - Prezydium KR PZD zwróciło się do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz z wnioskiem o pozbawienie umocowania posła Andrzeja Dery, do występowania jako przedstawiciela Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym, w sprawie zastrzeżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (czytaj więcej)
 • ROD „Rakowiec”, czyli jeden z najstarszych i najładniejszych warszawskich ogrodów, świętuje osiemdziesiąte piąte urodziny - Z tej okazji przedstawiciele władz PZD, działkowcy oraz zaproszeni goście spotkali się na wspólnych obchodach jubileuszu, które odbyły się 26 maja. (czytaj więcej).
 
Czerwiec
 
 • Związek nie dał się Dom Development – Odnieśliśmy kolejny sukces w obronie ROD „Sigma Bartycka” w Warszawie. Było to możliwe głównie dzięki zapisom ustawie o ROD z 2005r. (czytaj więcej)
 • Działkowcy w obronie ustawy – debata w Dzienniku Gazecie Prawnej - Dziennik Gazeta Prawna zaprosił Polski Związek Działkowców do debaty na temat  aktualnej sytuacji Związku oraz działań, jakie podejmowane są w przeddzień rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym(czytaj więcej).
 • „Co z reformą ogrodów działkowych” – 25 czerwca w Rzeczpospolitej, na stronach „Prawo co dnia” ukazał się zapis debaty pt. „Co z reformą ogrodów działkowych”. Wszyscy zaproszeni dyskutanci byli zgodni tylko co do jednej tezy: ogrody działkowe są potrzebne, gdyż odgrywają ważną funkcję społeczną – napisała „Rzeczpospolita”(czytaj więcej).
 • „Kim są polscy działkowcy” - publikacja ukazuje prawdziwą i aktualną sytuację społeczną działkowców, jak i rolę, którą pełni działka rodzinna w życiu każdego członka PZD. Zrywa ze stereotypami, które od lat funkcjonują wśród polskiego społeczeństwa i są rozpowszechniane przez środki masowego przekazu (czytaj więcej).
 • Konferencja prasowa PZD - Tematem przewodnim konferencji było przedstawienie obecnej sytuacji działkowców i problemów związanych z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie ustawy o ROD (czytaj więcej).
 • Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym - 28 czerwca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z wskazanymi we wniosku wzorcami konstytucyjnymi całej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych albo alternatywnie, jeżeli takie żądanie Trybunał uzna za niedopuszczalne, o zbadanie konstytucyjności wielu wskazanych we wniosku przepisów tej ustawy. 11 lipca sędziowie ogłosili wyrok w tej sprawie (czytaj więcej).
 • Konferencja prasowa KR PZD po wyroku TK -Tuż po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku ws. wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz podania przez sędziów uzasadnienia podjętej decyzji, Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zorganizowała konferencję prasową, by przedstawić swoje stanowisko i odnieść się do decyzji sędziów (czytaj więcej).
    
Lipiec
Komunikat PZD po wyroku Trybunału KonstytucyjnegoW świetle wyroku, który został wydany przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Związek zapewnił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby działkowcom nie stała się krzywda. Dopóki będzie istniała ogólnopolska organizacja działkowców, będzie podejmowała wszelkie środki służące zabezpieczeniu praw swoich członków (Czytaj więcej).
Czy rzeczywiście działkowcy niczego nie stracili w Trybunale?W dniu 11 lipca br. Trybunał Konstytucyjny uchylił 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uzasadniając to orzeczenie, Prezes TK stwierdził, że zakwestionowane przepisy dotyczą wyłącznie PZD, więc wyrok nie wpłynie negatywnie na pozycję samych działkowców. Mimo tego zapewnienia wśród działkowców powstało zaniepokojenie co do ich dalszych losów. Czy więc naprawdę wyrok Trybunału nie wpłynie bezpośrednio na sytuację działkowców? (czytaj więcej).
Parlamentarzyści o wyroku Trybunału Konstytucyjnego -Wyrok TK wywołał spore zainteresowanie wśród wszystkich ugrupowań politycznych. Ponad  czteromilionowa rzesza działkowców to poważny elektorat, którego nie powinni lekceważyć politycy. Oto komenatrze parlamentarzystów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego (czytaj więcej).
Przedstawiciele władz samorządowych o przyszłości ROD w miastach - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD otworzył furtkę do likwidacji ogrodów. Z wyroku Trybunału z 11 lipca br. najbardziej cieszą się gminy, które dzięki decyzji sędziów bez niczyjej zgody i konsultacji, będą mogły zadecydować o sprzedaży danego kawałka ziemi np. deweloperowi czy innemu chętnemu klientowi. Jakie plany mają włodarze największych polskich miast odnośnie dalszego istnienia działek? (czytaj więcej).
Trybunał Konstytucyjny opublikował wyrok ws. ustawy o ROD w Dzienniku Ustaw
W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20.07.2012 r. poz. 837 ogłoszono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca br. ws. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z orzeczeniem TK w tym dniu stracił moc prawną art. 10 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Oznacza, że Skarb Państwa nie może przekazywać nieodpłatnie gruntów dla PZD w celu założenia ogrodu działkowego (dotyczy tylko nowych ogrodów). Uchylenie tego przepisu powoduje także, ze Gminy i Skarb Państwa mogą na tej podstawie podważać obecny tytuł prawny do gruntu ROD (czytaj więcej).
Wyłoniono laureatów konkursu „Wzorowa Działka Roku 2012- Do tegorocznego konkursu „Wzorowa Działka 2012” wpłynęło wiele zgłoszeń. Wybór najpiękniejszej z nich był nie lada wyzwaniem. Każda ze zgłoszonych do konkursu działek była niezwykle atrakcyjna. 31 lipca 2012 r., Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców podjęło uchwałę w sprawierozstrzygnięcia konkursu „Wzorowa Działka Roku 2012”. I miejsce w konkursie zostało przyznane działce znajdującej się w rodzinnym ogrodzie działkowym „Chabry” w Opolu, którą użytkują Państwo Anna i Aleksander Brzozowie(czytaj więcej).
„Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012” –  31 lipca 2012 r., Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców podjęło uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012”. W tym roku zwycięzcą został ROD „Gajówka” w Wodzisławiu Śląskim (czytaj więcej).
 
Sierpień
List otwarty Polskiego Związku Działkowców do Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Prof. Andrzeja Wróbla - W imieniu milionowej społeczności działkowców pragniemy podziękować Panu za odwagę i determinację, z jaką stanął Pan w obronie wartości konstytucyjnych. Wygłoszone przez Pana w dniu 11 lipca 2012r. Wyrażamy wobec Pańskiej postawy słowa uznania i wsparcia – napisano w liście do prof..Andrzeja Wróbla. (czytaj więcej). 
Podziękowanie KR PZD dla sędziego TK Marka Kotlinowskiego -W imieniu całej społeczności polskich rodzin korzystających z działek w rodzinnych ogrodach działkowych, pragniemy serdecznie podziękować Panu za stanowisko, jakie w dniu 11 lipca 2012r. zajął Pan w stosunku do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. akt K 8/10. Wygłoszone przez Pana zdanie odrębne w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uznajemy za dowód, że pełniąc zaszczytną funkcję Sędziego Trybunału, podchodzi Pan do swoich obowiązków z olbrzymim wyczuciem i świadomością skutków, jakie orzeczenia sądu konstytucyjnego wywołują w życiu zwykłego obywatela – napisano w liście do Marka Kotlinowskiego (czytaj więcej).
List do Biura Międzynarodowego w Luksemburgu - Należy z całą stanowczością stwierdzić, iż wobec polskich działkowców wydano wyrok, który w sposób oczywisty narusza zasadę ochrony praw nabytych. Jest to sytuacja nie mająca precedensu w demokratycznej Europie. Liczymy, że w naszych staraniach znajdziemy wsparcie ze strony Biura w Luksemburgu i poszczególnych narodowych organizacji działkowców. Ostatnie wydarzenia wskazują bowiem, iż w Polsce działkowcy nie mogą liczyć na równe traktowanie. Być może będziemy zmuszeni zwrócić się do Państwa z prośbą o zainicjowanie poruszenia sprawypolskich działkowców na forum Parlamentu Europejskiego. Liczymy na Państwa solidarność – napisano w liście do Biura Międzynarodowego w Luksemburgu (czytaj więcej):
Trybunał Konstytucyjny ogłosił pisemne uzasadnienie wyroku -W dniu 28 sierpnia br. na stronie Trybunału Konstytucyjnego ukazało się pisemne uzasadnienie sędziów TK do orzeczenia z dnia 11 lipca 2012 roku. W opublikowanym dokumencie znajdują się także zdania odrębne do wyroku dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie Marek Kotlinowski i Andrzej Wróbel wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a zwłaszcza wobec decyzji dotyczących Polskiego Związku Działkowców (czytaj więcej).
Działkowcy żywo reagują na wyrok Trybunału Konstytucyjnego - Do Krajowej Rady PZD wciąż napływają listy, w których działkowcy żywo reagują na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Adresatami owych listów są przede wszystkim sędziowie Trybunalu Konstytucyjnego, Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, premier Donald Tusk  oraz inni przedstawiciele naszego państwa. Ich treść jest przesiąknięta poczuciem niesprawiedliwości i rozgoryczeniem całej społeczności działowców (czytaj więcej).
„Siły i słabości istoty ogrodnictwa działkowego” - Konferencja Naukowa w ZurichuW dniach od 24 do 25 sierpnia 2012 r. w Szwajcarii, w Zurichu odbyła się Konferencja naukowa, której tematem przewodnim było „Pokazanie siły i słabości ogrodnictwa działkowego”. Konferencja zgromadziła przedstawicieli z narodowych związków działkowców z krajów Unii Europejskiej zrzeszonych w Międzynarodowym Biurze, a także przedstawicieli różnych okręgów Związku Szwajcarskiego. Polski Związek reprezentowała delegacja, której przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Obecni byli także prezes OZ we Wrocławiu Janusz Moszkowski i Prezes OZ w Poznaniu Zdzisław Śliwa (czytaj więcej).
Stanowisko Prezydium KR PZD ws. obecnego statusu PZD i funkcjonowania struktur Związku
Prezydium Krajowej Rady zwróciło się do wszystkich zarządów rodzinnych ogrodów działkowych i okręgowych zarządów o wywiązywanie się ze swoich obowiązków w stosunku do działkowców oraz struktur. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zmienił zadań i obowiązków Związku, ani nie pozbawił PZD kompetencji. Do czasu nowego, ustawowego uregulowania zasad prawno organizacyjnych ogrodów działkowych, muszą one funkcjonować, a obowiązkiem wszystkich struktur Związku jest zapewnienie niezakłóconego działania rodzinnych ogrodów działkowych i korzystanie przez działkowców z przysługujących im praw (czytaj więcej)
Apel Prezydium Krajowej Rady PZD do działkowców, ogrodów i okręgów Tradycyjnie we wrześniu każdego roku obchodzimy Dni Działkowca – święto działkowych plonów, radości i nadziei na jeszcze lepszą przyszłość. Dni Działkowca to także święto Polskiego Związku Działkowców, święto ogrodów i każdej działkowej rodziny (czytaj więcej).
Krajowa Rada PZD krytycznie o inicjatywie Solidarnej Polski Krajowa Rada PZD podczas V posiedzenia, które odbyło się 28 sierpnia zajęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych, który został złożony do Sejmu przez posłów Solidarnej Polski w dniu 23 sierpnia 2012 r. KR PZD uznała, że projekt ten jest szkodliwy dla miliona rodzin działkowych, dla rodzinnych ogrodów działkowych, społeczności lokalnych i miast oraz godzi w konstytucyjne zasady samorządności obywateli i wolności zrzeszania się (czytaj więcej)
 
Wrzesień
Badanie CBOS: Działkowcy cieszą się dużym poparciem całego społeczeństwa -We wrześniu 2012 roku CBOS opublikował badanie dotyczące opinii na temat rodzinnych ogrodów działkowych. Badanie sondażowe zrealizowano na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej przeprowadzonej wśród dorosłych mieszkańców Polski. Najważniejszym wnioskiem płynącym z tego sondażu jest to, że nie tylko sami działkowcy, ale także całe społeczeństwo docenia wartość ogrodów działkowych w miastach i 88% popiera ich dalsze istnienie. Wśród badanych przeważa także opinia, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował ustawowe uprawnienia PZD, wpłynie negatywnie na sytuację wszystkich działkowców (czytaj więcej).
List otwarty działkowców niemieckich i polskich do Marszałek Sejmu w obronie polskiego ogrodnictwa działkowego -Działkowcy niemieccy z Westfalii - Lippe wspólnie z działkowcami polskimi z Okręgu Poznańskiego, wyrażając swoje obawy o przyszłość polskiego ogrodnictwa działkowego, skierowali list otwarty do Marszałek Sejmu RP  w obronie działkowców i ogrodów (czytaj więcej).
Uroczyste krajowe obchody Dni Działkowca w Warszawie -W dniu 18 września w Warszawie odbywały się krajowe obchody Dni Działkowca. Jest to wyjątkowe święto z ponad stuletnią tradycją, mające na celu podsumowanie całorocznej działalności i wyróżnienie najpiękniejszych działek, najlepiej zarządzanych ogrodów, a także uhonorowanie wyróżniających się działkowców. Podobne imprezy, w tym Europejski Dzień Działkowca obchodzone są także w całej Europi (czytaj więcej)
  
Październik
O polskich działkowcach w międzynarodowym Biuletynie - W październiku ukazał się Biuletyn „Bindestrich 50”, który wydawany jest przez Międzynarodowe Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu. Na łamach tej publikacji zamieszczono zdjęcia z Konferencji naukowej w Zurichu, która odbyła się pod koniec sierpnia br. Na konferencję tę przybyli m.in. reprezentanci Związków Działkowców z Niemiec, Luksemburga, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii i Austrii. Polski Związek Działkowców reprezentowała delegacja, której przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Zebrani w Zurichu na Zgromadzeniu Ogólnym MBORiD przedstawiciele wszystkich krajów członkowskichz niepokojem przyjęli sygnały o próbach ograniczenia praw polskich działkowców, a po zapoznaniu się z informacją na temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, uznali za konieczne zajęcie stanowiska i skierowali list do władz polskich. (czytaj więcej).
Nadzwyczajny X Zjazd Delegatów PZD -Na konferencjach okręgowych wybranych zostało 250 delegatów na Zjazd, z czego uczestniczyło 238, frekwencja wynosiła więc aż 95,2%. Obecni byli także przedstawiciele Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu - prezydent Biura Chris Zijdeveld oraz przewodniczący Zarządu Biura Wilhelm Wohatschek. Podczas Zjazdu przyjęte zostały liczne dokumenty i stanowiska, w tym m.in. w sprawie wyroku TK, w sprawie przyszłości ruchu działkowego, List do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, List do Posłów i Posłanek. (czytaj więcej).
Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął projekt nowej ustawy o ROD -W opinii delegatów przedstawiony projekt zapewnia działkowcom i ogrodom bezpieczeństwo prawne, zachowuje prawa nabyte działkowców, zapewnia ciągłość praw i uprawnień działkowców i ich organizacji oraz spełnia wszelkie wymogi wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. (czytaj więcej o projekcie).
 Powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej -Podczas Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył się 6 października w Warszawie, powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, którego celem jest zebranie podpisów pod projektem związkowej ustawy. W jego skład weszło 15 osób – członków Krajowej Rady PZD i Okręgowych Zarządów Polskiego Związku Działkowców (czytaj więcej).
Pełnomocnik powiadomił Marszałek Sejmu o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
W dniu 12 października br. pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zawiadomił Marszałek Sejmu o utworzeniu tego Komitetu i złożył projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. Złożono również niezbędne załączniki, w tym wykaz 1280 podpisów osób z całej Polski, które wyraziły swoje poparcie dla projektu ustawy (czytaj więcej).
Marszałek Sejmu żąda więcej od działkowców, niż od posłów -Marszałek Sejmu Ewa Kopacz wezwała  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD do uzupełnienia braków formalnych dotyczących skutków finansowych, jakie może spowodować wejście w życie nowej ustawy o ROD.Tymczasem w uzasadnieniu projektu ustawy jasno wskazano, że „Niniejszy projekt nie spowoduje dla budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego negatywnych skutków finansowych”. Słusznie więc Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD uznał, że nie ma podstaw do wstrzymywania wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia Komitetu.(Czytaj więcej)
Proekologiczna partia dyskutuje o aktualnej sytuacji Działkowców - Jak wygląda sytuacja ogrodów działkowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Komu i czemu służą ogrody dzialkowe? Czy są one potrzebne? – na te i podobne pytania odpowiedź starali się znaleźć uczestnicy debaty „Kto się boi ogrodów działkowych”, którą 25 października zorganizowała w swojej siedzibie partia Zieloni 2004 r. (czytaj więcej)
Rzecznik praw obywatelskich zaniepokojona losem działkowców
W swoim liście Irena Lipowicz zwraca uwagę na fakt, że TK zakwestionował aż 24 zapisy ustawy o ROD i wyznaczył zaledwie 18 miesięcy na uchwalenie nowej ustawy. Jeżeli do tego czasu nowe regulacje prawne nie wejdą w życie, działkowcy bezpowrotnie utracą prawa do terenów zajmowanych obecnie przez rodzinne ogrody działkowe. Ponieważ sytuacja ta wywołuje duży niepokój wśród działkowców Rzeczniku Praw Obywatelskich zwraca się do premiera Donalda Tuska z prośbą o udzielenie informacji na temat podjętych przez Radę Ministrów działań, mających na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz uregulowanie sytuacji prawnej polskich działkowców (Czytaj więcej).
 
Listopad
Marszałek Sejmu podpisała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu -W dniu 6 listopada br. pełnomocnik Komitetu został poinformowany o tym, że dzień wcześniej (tj. 5 listopada br.) Pani Marszałek Sejmu podpisała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu. Aby projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania przez Marszałek Sejmu postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu; termin ten upływa więc 5 lutego 2013 r. (Czytaj więcej). 
Apel Krajowej Rady do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska ws. dalszego funkcjonowania PZD -Polski Związek Działkowców od ponad 30 lat skutecznie walczy w obronie polskiego ogrodnictwa działkowego. Nie ulega wątpliwości, że silna pozycja działkowców i ogrodów nie byłaby możliwa bez jednolitej organizacji ogólnopolskiej zdolnej zapewnić odpowiedni status swoim członkom oraz broniącej ich słusznych interesów.Dlatego Krajowa Rada PZD wystosowała apel do wszystkich  rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania PZD. (Czytaj więcej).
"Ocalmy ogrody działkowe" - odezwa Krajowej Rady PZD do Działkowców -Krajowa Rada PZD, która obradowała w dniu 29 listopada br., skierowała Odezwę do działkowców apelując o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. „Każdy z nas może się pod nim podpisać, ale też każdy z nas może zebrać podpisy wśród swoich bliskich, przyjaciół i znajomych. Ponad 80 % społeczeństwa popiera istnienie ogrodów działkowych. Mamy na kogo liczyć.Polska jest demokratycznym krajem, w którym to obywatele decydują o prawie. Dlatego nasze szanse na sukces są realne.” (Czytaj więcej).
Parlamentarzyści otrzymali projekt ustawy o rod, a także przewodnik po ustawie o ROD-Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych wystosował do wszystkich parlamentarzystów list informujący o aktualnej sytuacji działkowców i ogrodów, które w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego za 13 miesięcy mogą znaleźć się w próżni organizacyjnej. Zaistniała sytuacja grozi całkowitą dezorganizacją ogrodów, z których korzysta milion polskich rodzin i poważnymi szkodami społecznymi. Dlatego, jak wskazał Trybunał Konstytucyjny, konieczne jest pilne podjęcie działań legislacyjnych, które usuną lukę w prawie. By ułatwić parlamentarzystom zapoznanie się z przygotowanym projektem ustawy, otrzymali oni również przewodnik po ustawie o rod, który w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia tej ustawy (Czytaj więcej). 
SLD złożył w Sejmie projekt ustawy dla działkowców -Szef SLD Leszek Miller poinformował podczas konferencji prasowej, że projekt uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz tworzy gwarancje prawne i finansowe dla rozwoju i trwania ogrodów działkowych. W Sejmie wielokrotnie zgłaszano rozmaite inicjatywy, także i w poprzedniej kadencji, które de facto szły w kierunku likwidacji ogrodów działkowych – uważa Leszek Miller. Tymczasem SLD przeciwstawia się jakimkolwiek próbom likwidacji ogrodów działkowych" - podkreślił lider Sojuszu (Czytaj więcej).
 
Grudzień
Konferencja prasowa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD -W dniu 7 grudnia 2012 r. z inicjatywy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Warszawie zorganizowana została konferencja prasowa. Uczestniczyli w niej: pełnomocnik Komitetu Bartłomiej Piech, jego z-ca– Tomasz Terlecki i Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Głównym tematem konferencji był projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który w ciągu zaledwie 3 tygodni osiągną wymaganą ilość podpisów – 100 tys. i stał się tym samym projektem obywatelskim. - W tej chwili zebraliśmy już 150 tysięcy podpisów i zbieramy dalej – mówił podczas konferencji Bartłomiej Piech. - Im więcej zbierzemy podpisów, tym większą mamy szansę, by zaistnieć w parlamencie – tłumaczył. – To dobrze napisana ustawa i  zrobimy wszystko, by projekt ten nie przepadł w Sejmie (Czytaj więcej) 
PiS poinformował KR PZD o swoich założeniach do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych -Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość przekazał do Krajowej Rady PZD informację, na temat powołałania zespołu do opracowania projektu ustawy o ogrodach działkowych. PiS złoży swój własny projekt ustawy działkowej w Sejmie. Przekazano działkowcom założenia do projektu, którymi będzie się kierował zespół przy tworzeniu zapisów nowej ustawy (Czytaj więcej)
 Wystąpienie Krajowej Rady PZD do premiera Donalda Tuska
Krajowa Rada PZD, podczas swojego ostatniego posiedzenia, przyjęła list do Premiera Donalda Tuska. Zwróciła się w nim m.in. z prośbą o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, który jako jedyny w pełni zabezpiecza prawa Działkowców (Czytaj więcej)
Wystąpienie KR PZD do przewodniczących Klubów Parlamentarnych
Krajowa Rada PZD skierowała listy (tej samej treści) do przewodniczących klubów parlamentarnych: Leszka Millera (SLD), Janusza Palikota (Ruch Palikota), Mariusza Błaszczaka (PiS)i Jana Burego (PSL). Odniosła się w nich do projektu ustawy działkowej posłów PO, oraz zwróciła się z prośbą o poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD (Czytaj więcej). 
Krajowy Konkurs na „Wzorową Działkę Roku 2013” -Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  ogłosiło konkurs krajowy  na „Wzorową Działkę Roku 2013”. Do udziału w konkursie Prezydia okręgowych zarządów PZD mogą zgłaszać działki, które są laureatami w konkursach okręgowych w roku 2012 r. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 50 tysięcy działek, może zgłosić do konkursu dwie działki. Działka będąca laureatem w konkursie krajowym może startować z zachowaniem 3-letniej karencji. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa z dniem 25 maja 2013 r. (Czytaj więcej)
Krajowy konkurs „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012” - Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców ogłosiło konkurs krajowy na  „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2013”. Do udziału w konkursie Prezydia okręgowych zarządów PZD mogą zgłaszać rodzinne ogrody działkowe, które były laureatami w konkursach okręgowych  w roku 2012. Prezydium okręgowego zarządu PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 50.000 działek, może zgłosić do konkursu 2 rodzinne ogrody działkowe. Laureaci konkursów krajowych mogą być zgłaszani przez okręgowe zarządy po 3-letniej karencji. Termin zgłaszania ogrodów do konkursu upływa z dniem 25 maja 2013 r. (Czytaj więcej).  
 Działkowcy zakończyli rok z wynikiem 350 tysięcy podpisów -350 tysięcy - tyle podpisów w ciągu ponad 50 dni udało zebrać się działkowcom pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Oceniając okres na jaki przypada cała akcja, można uznać to za nie mały sukces. W okresie zimowym działkowców nie ma bowiem na działkach. Za sukces należy uznać też to, że w ciągu niespełna czterech tygodni pod obywatelskim projektem ustawy o ROD podpisało się 100 tysięcy osób, co już w tym momencie pozwoliło na złożenie go w Sejmie. Ponieważ projekt cieszy się dużym poparciem, podpisy zbierane są dalej i tak będzie przez kolejne 36 dni. Zachęcamy wszystkich, dla których ważne jest dalsze istnienie ogrodów działkowych, by włączyli się do naszej akcji. To bardzo proste (czytaj więcej)
 
 
(Opracował dział medialny KR PZD)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie