Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy działkowcy odbyli wiele spotkań z przedstawicielami wszystkich partii politycznych. Wśród nich są także posłowie PiS spośród których wielu wyraziło swoje zdecydowane poparcie dla projektu obywatelskiego. W ocenie Beaty Szydło, wiceprezes PiS (okręg wyborczy Chrzanów) projekt obywatelski zabezpiecza przede wszystkim prawa użytkowników działek i z tego też względu zasługuje na szerokie poparcie. Nacisk lobby deweloperskiego w całym kraju jest bardzo silny, w związku z czym konieczne będzie znalezienie kompromisu, który uspokoi to środowisko i jednocześnie zapewni dalsze istnienie ogrodów działkowych”. W podobny sposób projekt obywatelski ocenia poseł Maks Kraczkowski, PiS (okręg wyborczy Piła), który stwierdził, że jest on dobry i nie ma w nim zapisów, które budzą jego wątpliwości. Wyraził swoje uznanie dla tak kompleksowo opracowanego projektu ustawy i jego uzasadnienia, które odwołuje się do historii ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz dla prezentowanych uregulowań prawnych tej problematyki w innych krajach Europy. Swoje poparcie wyraził składając podpis na liście obywateli popierających ten projekt ustawy o ROD. „Uchwalenie nowych uregulowań prawnych dla działkowców powinno być wynikiem ponadpartyjnego porozumienia”- uważa poseł Kaczkowski. Także Krzysztof Jurgiel (okręg wyborczy Białystok) przyznał,  że obywatelski projekt zawiera nowe rozwiązania ustawowe zgodne z zastrzeżeniami Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie zachowuje najważniejsze postanowienia korzystne dla działkowców z obecnej ustawy: prawo do działki, zwolnienia z podatków i opłat oraz swobodę zrzeszania się w stowarzyszenia na poziomie ogrodów, okręgów i kraju. Poseł wyraził chęć współpracy na zasadzie wzajemnych informacji i spostrzeżeń z przebiegu prac w sejmie i poza nim. Krzysztof Jurgiel podpisał listę poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD akcentując dużą wolę współdziałania z PZD, aż do pozytywnego zakończenia losów nowej ustawy.

Deklarację poparcia dla projektu podczas prac nad nim w Sejmie złożył natomiast Jan Tomaszewski (okręg wyborczy Łódź) . Równocześnie za nieetyczne uznał wszelkie głosy i propozycje, zmierzające do szukania w ogrodach źródeł finansowych. Natomiast Jan Dziedziczak (okręg wyborczy Kalisz) stwierdził, że będzie głosował za poparciem obywatelskiego projektu ustawy i będzie to rekomendował swojemu klubowi. Dziedziczak wypowiedział się za istnieniem w polskich miastach ogrodów działkowych potrzebnych zarówno ich mieszkańcom jak i samym miastom. Tym samym stwierdził, że PiS jako partia prospołeczna będzie udzielać wsparcia dla ogrodnictwa działkowego. Potwierdzeniem wygłoszonych deklaracji było złożenie podpisu na liście poparcia pod projektem. Poseł stwierdził, że przyjmuje twierdzenie działkowców o apolityczności organizacji i rozumie, że działkowcy mają prawo szukać sojuszników w walce o swoje prawa we wszystkich ugrupowaniach parlamentarnych. Zgodził się z potrzebą budowania w Sejmie ponadpartyjnej koalicji na rzecz ogrodów działkowych. Poseł Dziedziczak stwierdził również, że w swoich spotkaniach z działkowcami z Wielkopolski nie dostrzega woli wystąpienia z PZD i jest przekonany, że zdecydowana większość ogrodów pozostanie przy swoim Związku. 

Marek Ast (okręg wyborczy Zielona Góra) zapewnił, iż zarówno on, jak i jego ugrupowanie jest przychylne ogrodom, dostrzega w nich przede wszystkim ludzi, dla których te skrawki ziemi w miastach są często jedynym miejscem odpoczynku i relaksu, a nierzadko miejscem dającym możliwość wyprodukowania zdrowych i tanich  owoców i warzyw. Pan Poseł Marek Ast oznajmił, iż rozumie dlaczego działkowcy tak bardzo obawiają się braku dobrych przepisów regulujących sprawy ogrodów działkowych, ponieważ w przeszłości sam był działkowcem i wie jak wiele pracy wymagało urządzenie, a następnie utrzymanie ogródka  działkowego.  Oczywistym dla niego jest, że nikt kto włożył tak wiele pracy i własnych środków nie godzi się, by jego dorobek został zaprzepaszczony. Tadeusz Dziuba (były Wojewoda Wielkopolski) podkreślił, że jest zwolennikiem utrzymania ogrodów działkowych w miastach. Muszą one stanowić dla każdego miasta rezerwę terenową oraz dawać mieszkańcom miasta możliwość wypoczynku. Podobne zdanie ma także Krzysztof Lipiec (okręg wyborczy Kielce), który uznaje potrzebę ich dalszego funkcjonowania i zachowania wypracowanego dorobku. Wskazał na konieczność podjęcia prób celem wypracowania ponadpartyjnego porozumienia dla zachowania dorobku i idei polskich ogrodów działkowych.  

Podczas spotkań z działkowcami posłowie PiS odnieśli się jeszcze do wielu innych kwestii. Jedna z nich  dotyczy funkcjonowania PZD, które w opinii niektórych powinno zostać zlikwidowane. Jadwiga Wiśniewska (okręg wyborczy Częstochowa)uważa,  że  istnienie ogólnokrajowej  reprezentacji  każdej  społecznej  organizacji  to obowiązujący powszechnie standard, a nie przywilej. Jej zdaniem idea  ogrodnictwa  działkowego  jest  bardzo  cennym  pomysłem  na  spędzenie  wolnego  czasu  przez  ludzi  w  okresie jesieni życia.   Podkreśliła także chęć  współpracy  z  parlamentarzystami  innych  klubów   w  procesie  tworzenia  nowego,  dobrego   prawa  dla  działkowców.  

Politycy PiS nie stronią także od ocen projektów PO i SP do którego bardzo krytycznie odnoszą się działkowcy. Andrzej Bętkowski (okręg wyborczy Kielce) uznaje słuszność obaw samych działkowców i Związku w obliczu zaprezentowanych propozycji legislacyjnych PO, które bez wątpienia zmierzają do uwolnienia terenów ogrodów działkowych i perspektywicznego ich spieniężenia. Nie wyraził także aprobaty dla projektu Solidarnej Polski, zauważając np. brak racjonalności w zakresie funkcjonowania ogrodów.

Natomiast Piotr Polak (okręg wyborczy Sieradz), który jest członkiem zespołu powołanym do przygotowania projektu ustawy o ogrodach działkowych zapewnił, że rozwiązania jakich chce PiS w żadnym wypadku nie będą skierowane przeciwko działkowcom. Poseł mówił o swobodzie zrzeszania się działkowców, sądowej ochronie działki, gwarancjom na wypadek likwidacji ogrodu, prawie dziedziczenia działki. Z uznaniem wyraził się o obywatelskiej inicjatywie. Stwierdził, że zespół PiS pod kierownictwem posła Bartosza Kownackiego będzie dążył do konsultacji z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej, dlatego nie można wykluczyć, że PiS ostatecznie poprze projekt obywatelski.

Warto odwiedzić


 

Logowanie