W dniach 19 i 20 lutego w Warszawie odbyła się narada prezesów i dyrektorów biur OZ, której tematem przewodnim była ocena dotychczasowych działań Związku w zakresie promocji obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz ustalenie dalszych kierunków działań.
 
 
Liczba podpisów potwierdza siłę środowiska
Jako pierwszy głos zabrał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przypomniał, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy wszystkie działania Związku skupiały się na zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. 924 801 podpisów potwierdziło, że cieszy się on dużym poparciem nie tylko wśród działkowców, ale także wśród obywateli. Liczba ta potwierdza także integrację całego środowiska. „Gdyby nasza akcja nie przypadała na okres zimy, kiedy działkowcy nie przebywają w ogrodach , zebralibyśmy dwa razy tyle podpisów -– mówił prezes PZD Eugeniusz Kondracki.
Prezes PZD podkreślił, że w wielu Okręgach udało osiągnąć się nie tylko  nadrzędny cel, jakim było zebranie tylu podpisów, ile jest działek w OZ. W wielu Okręgach udało zebrać się ich znacznie więcej. Tak było np. w Łodzi, która zebrała 160% podpisów w stosunku do użytkowanych działek, Elblągu - gdzie zebrano 143, 5% podpisów, we Wrocławiu - gdzie zebrano 120 % podpisów, w Kaliszu - gdzie zebrano 118% podpisów, Zielonej  Górze - gdzie zebrano 117% podpisów, w Częstochowie  -gdzie zebrano 112% podpisów, w Poznaniu - gdzie zebrano  110% podpisów, w Małopolsce i Toruńsko-Włocławskim -  gdzie zebrano 107% podpisów.
Działkowcy apelują do parlamentarzystów
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przypomniał także, że swoje poparcie dla projektu obywatelskiego działkowcy potwierdzili nie tylko poprzez złożone pod nim podpisy, ale także poprzez masowe listy wysłane do przedstawicieli władz. W ostatnich miesiącach działkowcy skierowali setki listów do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Premiera Donalda Tuska, Wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych. W listach tych działkowcy wyrazili swoje pełne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a także PZD, jako organizacji broniącej wszystkich działkowców.  Prezes podkreślił, że swoje poparcie dla Związku wyraziło też wielu posłów i samorządowców, spośród których wielu złożyło także podpis pod projektem obywatelskim.
 
 
 
Dyskusja
Najwięcej czasu poświęcono na dyskusję podczas której uczestnicy narady odnosili się do akcji zbierania podpisów pod projektem obywatelskim, spotkań z posłami i samorządowcami, walnych zebrań sprawozdawczych oraz zaproponowali działania, które cały Związek powinien podjąć w najbliższym czasie.
W ocenie prezesa OZ Toruńsko-Włocławskiego Ryszarda Chodynickiego prawie milion podpisów złożonych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD nie może zostać zlekceważone przez parlamentarzystów. Tym bardziej, że działkowcy wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec projektu posła Stanisława Huskowskiego.  Zdarzają się także posłowie z PO, którzy nie odnoszą się przychylnie do propozycji swojego partyjnego kolegi.
 W ocenie Zdzisława Śliwy, prezesa z OZ Poznań działkowcy wygrali dopiero małą bitwę, przed nimi ta największa. By projekt obywatelski stał się prawem musi go poprzeć 231 posłów, dlatego Okręg zamierza zaprosić przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych na spotkania z działkowcami. Prezes Zdzisław Śliwa odniósł się z niepokojem do działań posłów PO, którzy swoimi informatorami uczynili przeciwników Związku. Mniej liczą się natomiast z głosem czteromilionowej społeczności działkowej.
O potrzebie spotkań z przedstawicielami wszystkich opcji politycznych mówił także Bolesław Mikołajczyk, prezes OZ w Elblągu, który odbył już je w swoim Okręgu. Z tych spotkań wynika bowiem, że posłowie wykazują swoje zrozumienie dla sytuacji działkowców i zapowiadają, że podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie nie będzie dyscypliny klubowej.
Antonina Boroń,  prezes OZ w Opolu odnosząc się do akcji zbierania podpisów zaznaczyła, że nie była ona pozbawiona trudności. Okręg robił jednak wszystko, by dotrzeć do jak największej liczby działkowców. Temu m.in. służyły liczne narady i spotkania z działkowcami, podczas których niezwykle pomocne okazały się wszystkie materiały informacyjne przygotowane przez PZD.
Czesław Smoczyński, prezes OZ w Gdańsku podkreślił, że w jego Okręgu akcja zbierania podpisów nabrała tempa w momencie, kiedy swoje założenia do projektu ustawy działkowej przedstawiła Platforma Obywatelska. W ocenie prezesa ważnym potwierdzeniem poparcia dla projektu obywatelskiego są też stanowiska kierowane do parlamentarzystów, dlatego działkowcy powinni je nadal wysyłać i powinny one być przyjmowane podczas walnych zebrań.
Podobną opinię wyraził prezes Janusz Moszkowski z OZ Wrocław, w którego  Okręgu takich stanowisk zostało już przyjętych ponad 250 i podpisało się pod nimi kilka tysięcy osób. W ocenie prezesa ważne są też spotkania działkowców z samorządowcami. We Wrocławiu takie spotkanie odbędzie się już w najbliższych dniach – zaproszonych na nie zostało ponad 500 działkowców oraz przedstawiciele wszystkich partii politycznych.
Na spotkania z posłami stawia także prezes  OZ Piła Marian Praczyk, który regularnie organizuje je w swoim Okręgu. W najbliższych dniach takie spotkania zaplanowane są z przedstawicelami PO -  posłanką Marią Janyską  i senatorem Mieczysławem Augustynem.
Dyrektor OZ Śląskiego Zbigniew Łuń podkreślił, że w ciągu ostatnich miesięcy w okręgu odbyło się blisko pięćdziesiąt narad, w których udział wzięli także samorządowcy. Z rozmów z nimi wynika, że mają świadomość, że jeśli działkowcy pozbawieni zostaną  swojej organizacji, to zapanowanie nad terenami, na których znajdują się ogrody działkowe nie będzie łatwe i z pewnością nie odbędzie się to bezkosztowo.
Sukces w zbieraniu podpisów odniósł także OZ Mazowiecki, który zebrał 102% podpisów w  stosunku do liczby użytkowanych działek. W ocenie prezesa Stanisława Zawadki nie byłoby to możliwe, gdyby nie wyjątkowa mobilizacja sił wszystkich działkowców. Szczególnie skuteczne okazały się zebrania z działkowcami, których w ciągu trzech miesięcy Okręgowy Zarząd  zorganizował aż 17. W ocenie prezesa niezwykle ważne będą walne zebrania, które już niebawem rozpoczną się w Okręgu. 
O znaczeniu walnych zebrań sprawozdawczych  mówili także - dyrektor biura OZ w Kielcach Jan Stańczyk i prezes OZ w Szczecinie Tadeusz Jarzębak, którzy spodziewają się, że frekwencja na nich będzie o wiele większa niż w ubuegłych latach.
 
W wyniku dyskusji ustalono dalsze kierunki działa. Stwierdzono, że czas który pozostał do pierwszego czytania projektu obywatelskiego w Sejmie powinien zostać dobrze wykorzystany przez cały Związek oraz wszystkich działkowców.
Następnie omówione zostały sprawy finansowe, lustracje i kontrole w Związku, inwestycje, gospodarka gruntami, funkcjonowanie biur KR PZD i OZ PZD oraz walne zebrania sprawozdawcze.
W ostatniej części przewidziano czas na omówienie spraw różnych.
 
 
mz
 
 
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie