17.09.2013
Na posiedzeniach w dniu 10 i 11 września 2013 r. Podkomisja sejmowa przyjęła szereg nowych, w części niekorzystnych poprawek do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
Większość z nich związana była z uwagami i wnioskami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Biura Analiz Sejmowych.
 
Zarząd i Komisje Statutowe i Problemowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego  Zgoda w Jelczu-Laskowicach wraz z 120 działkowcami będącymi na uroczystości Dnia Działkowca w dniu 08.09.2013 r  w ROD ZGODA w Jelczu - Laskowicach przyjęło stanowisko w sprawie poprawek przyjętych przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
„Przyjęty przez Podkomisję projekt ustawy nie jest tożsamy z projektem obywatelskim. Nie może zatem uzyskać naszej akceptacji” - 17.09.2013
„Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wyzwolenie" w Strzelinie zwraca się do posłów na Sejm RP a zwłaszcza do posłów Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego o zweryfikowanie zaproponowanych przepisów po kątem ich zgodności z Konstytucją RP, rzeczywistymi potrzebami i możliwościami działkowców” – czytamy w stanowisku.
"Ogród to działki, a działki to ludzie. Ludzie - Działkowcy - Obywatele!" - 16.09.2013
„Czy posłowie wiedzą, czym tak naprawdę jest ogród, jak funkcjonuje, jaką pełni rolę w społeczeństwie, jak się nim zarządza, z jakimi problemami się spotyka na co dzień? My to wiemy, więc proszę nie uszczęśliwiać nas na siłę” – piszą działkowcy z ROD im. Westerplatte we Wrocławiu.
Załącznik plikowy do pobrania
„Milion polskich rodzin działkowców jest zainteresowanych co będzie z nimi dalej” - 16.09.2013
„Wypracowany przez działkowców projekt jest najlepszy z możliwych, jest gwarancją w walce o stworzenie takich mechanizmów ustawowych, które zagwarantują byt ogrodom działkowym, działkowcom dobre prawa, a społeczeństwu wiele pożytku z istnienia ogrodów działkowych” – czytamy w stanowisku ROD „Pierwiosnek” w Oławie.
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie