L.dz.  1793 /2012                              Wrocław, dnia 29 czerwca 2012r.
                                                                                              Zarządy ROD
                                                                                              wszystkie
                                                                                              okręgu wrocławskiego
 
 
            W nawiązaniu do pisma z dnia 12 maja 2012r. L.dz. 1346/2012 oraz ustaleń podjętych na naradach z Prezesami ROD w dniach 21, 22, 23 czerwca 2012r. wobec odroczenia ogłoszenia Wyroku przez Trybunał Konstytucyjny do dnia 11 lipca 2012r. – Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu postanawia
                                   p o z o s t a w i e n i e
oflagowania ogrodów i banerów z hasłami w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do dnia 12 lipca 2012r.
            Akcja protestacyjna działkowców i Związku została zauważona przez wszystkie media w Polsce, w tym przez Telewizje TVP, TVN, Polsat. Superstacja, radia w tym Polskie Radio, RMF, TOKFM, prasa ogólnokrajowa jak i regionalna w tym Gazeta Wrocławska.
            Akcja protestacyjna wywarła wielkie wrażenie nie tylko na mediach ale i na członkach Trybunału Konstytucyjnego, na uczestnikach – stronach postępowania przed Trybunałem tj. I Prezesie Sądu Najwyższego, Prokuratorze Generalnym i przedstawicielach Sejmu RP.
            Sejm RP niestety reprezentowali : były poseł PO – Lidia Staroń, poseł PiS – Stanisław Pięta i poseł Solidarnej Polski – Andrzej Dera.
            Przedstawiciele PZD mieli możliwość wielokrotnego zajmowania stanowiska i odpowiadania na pytania członków Trybunału. Polski Związek Działkowców reprezentowali  Radcy Prawni – Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki.
            Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu prosi o pilne przekazanie do OZ informacji :
1)     o oflagowanie bram i ogrodu działkowego w tym siedzib zarządów ROD,
2)     o nazwie haseł na banerach i miejscu ich wywieszenia,
3)     o wywieszeniu na tablicach ogrodowych plakatów z KR PZD o Tygodniu Protestów Polskich Działkowców i Stanowisk KR I OZ PZD,
4)     o rozprowadzeniu wśród działkowców ulotek z KR PZD
Okręgowy Zarząd przypomina i prosi o pilne przekazywanie drogą emaliową zdjęć z hasłami i oflagowaniem oraz tablic ogrodowych z plakatami. Zdjęcia można przekazywać na płytach CD.
      Gromadzona jest pełna dokumentacja z największej dotychczas akcji protestacyjnej PZD w Polsce zarówno na szczeblu okręgu i kraju, do wykorzystania w obronie praw działkowców, ogrodów i Związku.
      Liczę, że żaden ogród i żaden Zarząd ROD nie zawiedzie w wysiłkach na rzecz obrony praw zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, na rzecz istnienia ogrodów w miastach.
      Informacje, o których mowa wyżej w punktach od 1 do 4 oraz zdjęcia proszę przekazać do dnia 7 lipca 2012r.
 
                                                 Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                     mgr  Janusz  Moszkowski         
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie