21.06.2022

 

W dniu 21 czerwca 2022r. o godzinie 16:00 w Okręgowym Domu Działkowca przy ul. Starogroblowej 4 we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Szkolenie poprowadziła Pani dr inż. Ewelina Gudarowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a tematyką wykładu było: „Prawidłowe cięcie drzew i krzewów owocowych”.  Podczas wykładu instruktorzy dowiedzieli się między innymi o najlepszym terminie przeprowadzenia cięcia drzew owocowych, metodach prawidłowego przeprowadzenia cięcia drzew, rodzajach cięcia drzew i krzewów oraz pozytywnych aspektach regularnego przeprowadzania cięcia drzew i krzewów na działce. Instruktorzy społecznej służby instruktorskiej czynnie uczestniczyli w wykładzie oraz zadawali wiele pytań. Na zakończenie każdy z przyszłych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej otrzymał pakiet broszur, który z pewnością będzie przydatny w samokształceniu i poszerzaniu swojej wiedzy.
 
 
               mgr inż. Anna Melska
St. Instruktor ds. oświaty ogrodniczej
 OZ PZD Wrocław

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie