06.03.2023
 
XI-te posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
 
 W dniu 03 marca 2023r. w Okręgowym Domu Działkowca odbyło się XI-te posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu.
Tematami obrad XI-go posiedzenia było:
 -Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu za 2022r.,
 -Bilans i sprawozdania finansowe okręgu wrocławskiego PZD za 2022r.
 -Plan pracy i preliminarze finansowe okręgu wrocławskiego na 2023r.
-Zmiany w składzie OR PZD we Wrocławiu oraz
-Kampania sprawozdawcza w ROD w 2023r.
 
 Posiedzenie, w którym uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w osobach Przewodniczącej - Pani Zofii Zielińskiej i Zastępcy Pani Krystyny Major, prowadził Prezes Okręgu Wrocławskiego mgr Janusz Moszkowski, który w swoim wystąpieniu szeroko przedstawił działalność Okręgowego Zarządu w 2022r. i jego dokonania. Zwrócił uwagę na najważniejsze statutowe wydarzenia jakie miały miejsce w 2022r. m.in. na kampanię sprawozdawczą w ROD, działalność inwestycyjną, regulację stanu prawnego gruntów ROD oraz realizację umów grantowych ARiMR. Omówił sytuację uregulowania stanu prawnego terenów ogrodów w trybie art. 75 i art.76 ustawy o ROD, przedstawił osiągnięcia w realizacji inwestycji i remontów w ilości 102 zadań w roku 2022, które zostały wsparte kwotą w wysokości 909.820,00 złotych z Funduszu Rozwoju Okręgu. Prezes Okręgu podkreślił, że w 2022r. Fundusz Rozwoju został wsparty środkami finansowymi z budżetu Wrocławia w wysokości 600 tyś. zł. Omawiając pozostałą działalność, zwrócił uwagę na zrealizowanie szerokiego programu szkoleniowego dla nowych działkowców po okresie pandemii COVID-19 (w 6 szkoleniach uczestniczyło 432 osoby), przeprowadzenie konkursów okręgowych oraz zrealizowane obszerne działania w zakresie nadzoru i kontroli nad prawidłową działalnością zarządów ROD.
Wśród spraw, które absorbują pracę Okręgu Prezes wymienił liczne likwidacje terenów ROD głównie pod inwestycje drogowe, bowiem podjęte decyzje i rozpoczęte procedury dotyczą aż 28-miu ogrodów , a obszar objęty likwidacją wynosi ponad 9 ha. Zwrócił uwagę, że w 2022r. zakończone i rozliczone zostały likwidacje terenów 8 ROD.
Bilans i sprawozdania finansowe przedstawiła Gł. księgowa Okręgu Pani Bożena Każura, informując, że działalność statutowa okręgu za 2022r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 128 372,83 zł. Protokół z badania bilansu i ocenę działalności Okręgowego Zarządu przedstawiła Zastępca Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Krystyna Major, podkreślając, że zarówno bilans jak i sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo, a osiągnięty wynik jest rezultatem oszczędnej i planowej działalności finansowej. Okręgowa Komisja Rewizyjna wysoko oceniła również działalność Okręgowego Zarządu zwracając uwagę na osiągnięcia i sukcesy we wszystkich przeprowadzonych sprawach.
Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski zreferował sprawę budowy nowego ogrodu działkowego we Wrocławiu przy ul. Zabrodzkiej. Poinformował, że w najbliższym czasie podpisany zostanie akt notarialny, na mocy którego PZD otrzyma w użytkowanie ponad 5,5 ha gruntu pod organizację ogrodu zastępczego, za zlikwidowane grunty ogrodów działowych.
Prezes Okręgu omówił także najważniejsze zadania jakie będą zrealizowane w roku br. a wynikające z przedstawionego Planu Pracy Okręgu na 2023r.
Okręgowa Rada PZD we Wrocławiu w podjętych uchwałach zatwierdziła Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu za 2022r., zatwierdziła bilans i sprawozdania finansowe okręgu za 2022r., uchwaliła Plan Pracy na 2023r., przyjęła preliminarze finansowe na 2023r. oraz podjęła 2 uchwały w sprawie zmian w składzie OR.
 
mgr inż. Ewa Gaicka
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie