06.04.2023
 
Wrocław, dnia 04 kwietnia 2023r.
L.dz.      1121     /2023
 Zarządy ROD
okręgu wrocławskiego
        wszystkie
 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że Jubileusz założenia rodzinnego ogrodu działkowego powinien być świętem działkowców ogrodu i w związku z tym powinien być obchodzony niezwykle uroczyście. Okazją taką powinien być Dzień Działkowca obchodzony zwykle w miesiącu wrześniu lub w innym dogodnym dla ogrodu okresie. W trakcie Jubileuszu wręczany jest z tej okazji puchar i dyplom Prezesa Polskiego Związku Działkowców oraz ewentualne nagrody. W tym uroczystym dniu zasłużeni działacze ogrodu powinni być odznaczeni odznakami PZD „Zasłużony Działkowiec”- złotą, przyznawaną przez Krajowy Zarząd, srebrną przyznawaną przez Okręgowy Zarząd lub brązową przyznawaną przez Zarząd ROD, a długoletni działacze odznaką „Za Zasługi dla PZD” oraz „Za Zasługi dla ROD”. Zarząd ROD powinien mieć okazję do nagrodzenia najlepszych, wzorowych i długoletnich działkowców  również odpowiednimi dyplomami, szczególnie po rozstrzygnięciu konkursu ogrodowego „Najlepsza” czy „Najpiękniejsza” działka.
            Informując o powyższym Okręgowy Zarząd zachęca zarządy ROD , które obchodzą w 2023r. Jubileusze 40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95 i 100 lecia powstania ogrodu do przedłożenia do Biura Okręgowego Zarządu:
1)     pisemnego wystąpienia adresowanego do Prezesa PZD mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego informującego o Jubileuszu, o przewidywanej uroczystości wskazując termin i program,
2)     zwięzłą historię rodzinnego ogrodu działkowego informującą o powstaniu ogrodu, budowie urządzeń ogrodowych, rozwoju ogrodu, o dokonaniach, sukcesach itp.,
3)     kilka zdjęć obiektów, terenów ogólnych ogrodu oraz kilka zdjęć wzorowych działek,
4)     wypełnionych i podpisanych Wniosków w celu nadania odznak PZD (strona 5-7 oraz 246-247 Zbioru Przepisów Związkowych).
 
 
Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie