L.dz.  1504  /2012                                                   Wrocław, dnia 31 maja 2012r.
 
W dniu 26 maja 2012r. obradował na swym V-tym posiedzeniu Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu.
Głównym tematem obrad była sprawa związana z zagrożeniem praw działkowców, ogrodów i Związku w sytuacji zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego przez I Prezesa Sądu Najwyższego.

Warto odwiedzić


 

Logowanie